Recente opdrachten


  • Voor een internationale organisatie in de olie-industrie leverde HRM Pool een HR-manager die zich heeft gericht op de ontwikkeling van HRM-beleid en recruitment van personeel (incl. expats) voor een nieuwe vestiging in Nederland.
  • Bij een gemeentelijke organisatie zette HRM Pool een P&O-adviseur in die onderzoek deed naar de functie-inhoud van medewerkers en advies heeft uitgebracht over een toekomstbestendige werkverdeling en beloning.
  • Voor een productieorganisatie leverde HRM Pool een HR-consultant die na een ingrijpende reorganisatie heeft bijgedragen aan de verbetering van HR-processen en het in kaart brengen van de taken en werkzaamheden.
  • Voor diverse organisaties voerde HRM Pool recruitment uit voor (ondersteunende) P&O-functionarissen.